Proff
Proff

Saucisse AB

Org.nr559078-7478
AdressFastarpsvägen 39, 432 78 Tvååker

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2016-10-03

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

6 164

5 101

5 195

5 676

6 359

Avskrivningar och nedskrivningar

−341

−408

−422

−417

−486

Summa rörelsekostnader

−5 150

−4 725

−4 621

−5 280

−6 393

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 014

376

574

396

−34

Utdelningar

500

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

−9

−23

−43

−69

Resultat efter finansiella tillgångar

1 012

367

550

353

−104

Resultat före skatt

668

278

285

164

−104

Skatt på årets resultat

−140

−61

−63

−24

0

Årets resultat

528

217

222

140

−104

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

267

587

907

1 227

Materiella anläggningstillgångar

3

77

211

313

391

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

3

344

798

1 219

1 618

Färdiga varor och handelsvaror

102

84

110

111

84

Kundfordringar

18

0

1

35

80

Kassa och bank

1 177

506

352

113

23

Summa omsättningstillgångar

1 745

717

528

363

394

Summa tillgångar

1 747

1 061

1 325

1 582

2 012

Summa fritt eget kapital

724

345

358

136

−4

Summa eget kapital

774

395

408

186

46

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

21

21

213

346

1 004

Leverantörsskulder

136

165

92

138

168

Summa kortfristiga skulder

498

381

530

942

962

Summa eget kapital och skulder

1 747

1 061

1 325

1 582

2 012

Ladda ner gratis årsredovisning

Saucisse AB

Org.nr 559078-7478

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter