Proff

Securitas Sverige Aktiebolag

Org.nr556108-6082
AdressLindhagensplan 70, 112 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD5 3045 09515 9847 3496 786
Löner övriga2 981 2152 934 2512 751 3032 674 8542 572 026
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 703 6925 634 0995 251 4795 036 4814 935 951
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−5 203 953−5 090 013−4 921 567−4 724 138−4 616 600
Rörelseresultat efter avskrivningar499 739544 086329 912312 343319 351
Finansiella intäkter3 2442 4762 4652 3325 278
Finansiella kostnader−1 455−698−1 436−2 536−3 664
Resultat efter finansnetto501 528545 864330 941312 139320 965
Resultat före skatt20 91724 314−15 771−10 499−12 753
Skatt på årets resultat−6 575−6 096−800
Årets resultat14 34218 218−15 779−10 499−12 753

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar61 01176 80795 472114 252139 095
Materiella anläggningstillgångar497 268494 918505 186479 283471 982
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar558 279571 725600 658593 535611 077
Färdiga varor och handelsvaror17 8637 4359 86517 19913 168
Kundfordringar542 395484 684431 930537 080529 079
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar2 449 8232 501 1172 248 9851 758 5141 773 809
Summa tillgångar3 008 1023 072 8422 849 6432 352 0492 384 886
Summa fritt eget kapital703 055688 713670 495363 635374 134
Summa eget kapital705 455691 113672 895366 035376 534
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder480480480480480
Leverantörsskulder197 788158 001152 285135 680174 817
Summa kortfristiga skulder2 173 3802 252 0292 040 1451 849 4111 871 749
Summa eget kapital och skulder3 008 1023 072 8422 849 6432 352 0492 384 886
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Securitas Sverige Aktiebolag

Org.nr 556108-6082

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter