Proff
Proff

Sfa Bil AB

Org.nr556987-4679
AdressDanmarksgatan 52, 164 40 Kista

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 930

7 600

7 436

5 669

4 947

Avskrivningar och nedskrivningar

−74

−83

−65

−126

−80

Summa rörelsekostnader

−8 122

−7 587

−7 046

−5 927

−4 903

Rörelseresultat efter avskrivningar

−192

13

390

−258

44

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−18

−12

−15

−20

−20

Resultat efter finansiella tillgångar

−210

1

374

−280

24

Resultat före skatt

−210

1

374

−280

24

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−210

1

374

−280

24

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

62

Materiella anläggningstillgångar

416

279

349

239

303

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

416

279

349

239

365

Färdiga varor och handelsvaror

312

598

424

247

175

Kundfordringar

428

585

1 048

482

618

Kassa och bank

385

115

414

566

537

Summa omsättningstillgångar

1 890

1 764

2 393

1 743

1 717

Summa tillgångar

2 305

2 043

2 742

1 982

2 082

Summa fritt eget kapital

165

376

375

0

24

Summa eget kapital

215

426

425

50

74

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

431

197

372

444

604

Leverantörsskulder

707

574

970

1 015

933

Summa kortfristiga skulder

1 659

1 420

1 945

1 488

1 403

Summa eget kapital och skulder

2 305

2 043

2 742

1 982

2 082

Ladda ner gratis årsredovisning

Sfa Bil AB

Org.nr 556987-4679

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter