Sitech Sverige AB

Org.nr 556654-8813
Följ företag:
Grusgropsvägen 9, 702 36 Örebro

i på SITECH är auktoriserade återförsäljare av Trimbles maskinstyrnings- och mätteknikprodukter. Våra kunder finns inom entreprenadbranschen, den marina byggsektorn och havsbaserade projekt. SITECH Sverige AB ingår i Trimbles globala distributionsnät. Mätteknik och maskinstyrning är vår specialitet. SITECH som varumärke lanserades globalt under 2008. Sedan 2008 har fler än 70 SITECH-bolag etablerats på den globala marknaden. I Sverige bildades SITECH i slutet av 2011 efter att vi förvärvat Control System Svenska Mätcenter AB.

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for Pon Sverige AB

#