Sjöbo Elnät AB

Org.nr 556011-5510
Följ företag:
Ommavägen 26, 275 33 Sjöbo

Sjöbo Elnät AB är ett av Sjöbo kommun helägt nätbolag som ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun, ca 7900 kunder. Elen mottages i en 130/20 kV-station belägen omedelbart söder om Sjöbo tätort där E.ON via sin 130 kV regionledning levererar elen. I denna mottagningsstation transformeras spänningen ner från 130 kV till 20 kV. Via våra fem fördelningsstationer fördelas elen ut i distributionsområdet, SJB. De orter inom kommunen som inte ingår i bolagets distributionsområde är bl a Blentarp, Lövestad, Klasaröd och Röddinge.

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for Sjöbo Elnät Aktiebolag

#