Proff
Proff

Skåne Frukt & Grönt AB

Org.nr559195-1677
AdressBariumgatan 21, 213 64 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-02-14

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

0

Löner övriga

-

-

0

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

41 996

16 421

0

Avskrivningar och nedskrivningar

−114

−27

0

Summa rörelsekostnader

−41 033

−16 284

−30

Rörelseresultat efter avskrivningar

963

137

−30

Utdelningar

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−46

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

917

136

−30

Resultat före skatt

675

136

−30

Skatt på årets resultat

−150

−32

0

Årets resultat

525

104

−30

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

483

250

0

Finansiella anläggningstillgångar

51

31

0

Summa anläggningstillgångar

534

281

0

Färdiga varor och handelsvaror

97

1 241

0

Kundfordringar

2 917

1 564

0

Kassa och bank

2 251

440

7

Summa omsättningstillgångar

5 326

3 398

28

Summa tillgångar

5 860

3 679

28

Summa fritt eget kapital

599

74

−23

Summa eget kapital

649

124

27

Summa avsättningar

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

1 343

0

Leverantörsskulder

4 337

1 841

1

Summa kortfristiga skulder

4 969

2 212

1

Summa eget kapital och skulder

5 860

3 679

28

Ladda ner gratis årsredovisning

Skåne Frukt & Grönt AB

Org.nr 559195-1677

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter