Proff
Proff

Skospecialisten Boten AB

Org.nr556678-5233
AdressDrottninggatan 14, 961 35 Boden

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 006

5 092

4 888

5 278

5 590

Avskrivningar och nedskrivningar

−10

−6

−9

−10

−12

Summa rörelsekostnader

−5 014

−4 558

−4 600

−5 009

−5 717

Rörelseresultat efter avskrivningar

−8

534

288

269

−127

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

4

Räntekostnader och liknande resultatposter

−7

−9

−13

−15

−15

Resultat efter finansiella tillgångar

−16

526

274

254

−137

Resultat före skatt

24

393

192

169

19

Skatt på årets resultat

−11

−87

−47

−45

−5

Årets resultat

13

306

145

124

14

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

139

0

6

15

25

Finansiella anläggningstillgångar

587

588

519

395

233

Summa anläggningstillgångar

726

588

525

410

258

Färdiga varor och handelsvaror

1 162

1 267

1 481

1 519

1 486

Kundfordringar

70

57

56

43

34

Kassa och bank

260

605

132

49

65

Summa omsättningstillgångar

1 708

1 966

1 712

1 696

1 701

Summa tillgångar

2 434

2 554

2 237

2 106

1 959

Summa fritt eget kapital

1 382

1 369

1 063

918

794

Summa eget kapital

1 482

1 469

1 163

1 018

894

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

186

Leverantörsskulder

233

141

247

445

221

Summa kortfristiga skulder

675

769

888

974

833

Summa eget kapital och skulder

2 434

2 554

2 237

2 106

1 959

Ladda ner gratis årsredovisning

Skospecialisten Boten AB

Org.nr 556678-5233

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter