Proff
Proff

Solarieinvest Fastighets AB

Org.nr556810-3187
AdressGustaf dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

-

Löner övriga

0

0

0

0

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 423

1 310

1 327

1 343

399

Avskrivningar och nedskrivningar

−85

−85

−85

−85

−77

Summa rörelsekostnader

−434

−361

−433

−1 122

−1 852

Rörelseresultat efter avskrivningar

989

949

894

221

−1 453

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−109

−144

−68

−66

−39

Resultat efter finansiella tillgångar

881

805

826

155

−1 492

Resultat före skatt

181

805

826

155

8

Skatt på årets resultat

−38

−172

−177

−34

−2

Årets resultat

143

633

649

121

6

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

4 776

4 861

4 946

5 030

5 115

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

4 776

4 861

4 946

5 030

5 115

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

28

15

28

15

15

Kassa och bank

0

1 312

837

373

114

Summa omsättningstillgångar

122

1 357

887

447

1 366

Summa tillgångar

4 898

6 218

5 833

5 477

6 481

Summa fritt eget kapital

1 562

1 419

786

137

16

Summa eget kapital

1 612

1 469

836

187

66

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

3 064

4 188

4 517

4 887

6 070

Leverantörsskulder

57

31

28

115

32

Summa kortfristiga skulder

222

562

480

402

346

Summa eget kapital och skulder

4 898

6 218

5 833

5 477

6 481

Ladda ner gratis årsredovisning

Solarieinvest Fastighets AB

Org.nr 556810-3187

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter