Proff
Proff

Stormlinds AB

Org.nr556991-3436
AdressTorngatan 1, 740 46 Östervåla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

9

3

194

459

Avskrivningar och nedskrivningar

−7

−24

−25

−25

−34

Summa rörelsekostnader

−17

−35

−45

−298

−481

Rörelseresultat efter avskrivningar

−17

−26

−42

−104

−22

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−18

−26

−43

−105

−21

Resultat före skatt

−1

0

0

4

7

Skatt på årets resultat

0

0

0

−2

−2

Årets resultat

−1

0

0

2

5

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

330

337

361

387

412

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

330

337

361

387

412

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

1

43

Kassa och bank

3

9

10

25

147

Summa omsättningstillgångar

3

9

10

27

197

Summa tillgångar

333

345

372

414

609

Summa fritt eget kapital

96

97

97

97

95

Summa eget kapital

296

297

297

297

295

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

7

2

2

0

14

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

0

0

0

0

75

Summa eget kapital och skulder

333

345

372

414

609

Ladda ner gratis årsredovisning

Stormlinds AB

Org.nr 556991-3436

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter