Proff
Proff

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst

Org.nr556033-9938
AdressNorrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

2 499

2 968

2 434

2 411

2 418

Löner övriga

61 400

56 781

57 233

54 092

50 372

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

214 801

223 748

220 388

229 369

210 980

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

126 854

132 649

127 709

135 057

118 522

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 131

1 903

1 616

958

463

Räntekostnader och liknande resultatposter

−661

−566

−518

−524

−228

Resultat efter finansiella tillgångar

20 150

7 407

6 452

17 116

21 056

Resultat före skatt

20 150

7 407

6 452

17 116

21 056

Skatt på årets resultat

−4 173

−2 135

−1 236

−4 707

−4 852

Årets resultat

15 977

5 272

5 216

12 409

16 204

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

410

567

743

759

964

Finansiella anläggningstillgångar

5 728

5 728

5 728

5 728

5 728

Summa anläggningstillgångar

6 138

6 295

6 471

6 487

6 692

Färdiga varor och handelsvaror

6 793

7 348

8 572

7 935

7 900

Kundfordringar

16 767

16 319

19 448

18 860

22 078

Kassa och bank

30 540

26 565

20 362

34 931

52 151

Summa omsättningstillgångar

136 077

123 946

119 467

122 534

108 062

Summa tillgångar

142 215

130 241

125 938

129 021

114 754

Summa fritt eget kapital

87 572

71 595

66 323

61 107

48 698

Summa eget kapital

97 377

81 400

76 128

70 912

58 503

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

14 310

14 032

18 007

20 237

24 517

Summa kortfristiga skulder

44 838

48 841

49 810

58 109

56 251

Summa eget kapital och skulder

142 215

130 241

125 938

129 021

114 754

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktiebolaget Svensk Byggtjänst

Org.nr 556033-9938

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter