Proff
Proff

Svenska granar AB

Org.nr559277-9911
AdressKörsbärsvägen 14, 114 23 Stockholm

En av de traditioner som följt med julen i alla år är julgranen - det magiska trädet som samlar hela familjen och sprider glädje. Detta fantastiska träd har vår samarbetspartner Gunnar Göthner odlat i flera decennier. Med kunskap, engagemang och mycket passion för hantverket har Gunnar Göthner odlat sina julgranar ända sedan 1982. Han har idag över 40 års erfarenhet av julgransodling i den skånska jorden och är idag Sveriges största julgransodlare, därför känner vi oss riktigt stolta över att ha ingått i ett samarbete. Under dessa år har hårt arbete och kärlek till hantverket lett till att Gunnars granar blivit kända som landets vackraste. Du kan därför vara trygg med att få hem en äkta svensk julgran av absolut högsta kvalitet när du beställer en gran från oss.

🎄Julgran hem till dörren

🎄Julgran till föreningen

🎄Julgran till kontoret

Beställ din julgran med hemleverans idag på https://svenskagranar.se/

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2020-10-21

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER

2022-122021-12
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

Löner övriga

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

599

629

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

Summa rörelsekostnader

−995

−943

Rörelseresultat efter avskrivningar

−397

−314

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

−397

−316

Resultat före skatt

−397

−316

Skatt på årets resultat

0

0

Årets resultat

−397

−316

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

Kundfordringar

0

66

Kassa och bank

68

296

Summa omsättningstillgångar

68

402

Summa tillgångar

68

402

Summa fritt eget kapital

−281

−166

Summa eget kapital

−256

−141

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

132

77

Leverantörsskulder

21

408

Summa kortfristiga skulder

192

466

Summa eget kapital och skulder

68

402

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenska granar AB

Org.nr 559277-9911

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter