Proff
Proff

Svenska Kran Jörgen Forsberg Aktiebolag

Org.nr556427-7860
AdressForsmark 406, 742 94 Östhammar

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 087

14 781

27 036

42 688

28 749

Avskrivningar och nedskrivningar

−2 292

−2 620

−2 341

−2 186

−1 594

Summa rörelsekostnader

−10 238

−18 095

−26 295

−34 685

−27 954

Rörelseresultat efter avskrivningar

−3 151

−3 314

741

8 003

795

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−277

−236

−316

−407

−389

Resultat efter finansiella tillgångar

−3 429

−3 550

424

7 597

406

Resultat före skatt

30

16

124

2 517

107

Skatt på årets resultat

−15

−9

−35

−563

−39

Årets resultat

15

7

89

1 954

68

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

9 731

12 832

15 417

13 072

13 819

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

9 731

12 832

15 417

13 072

13 819

Färdiga varor och handelsvaror

852

922

951

962

912

Kundfordringar

772

1 157

1 929

5 844

1 397

Kassa och bank

1 113

4

17

15

9

Summa omsättningstillgångar

2 844

2 926

4 010

9 151

2 843

Summa tillgångar

12 575

15 758

19 428

22 223

16 662

Summa fritt eget kapital

3 618

3 603

3 596

3 507

1 553

Summa eget kapital

4 135

4 120

4 113

4 024

2 070

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

7 227

5 369

4 648

5 751

7 621

Leverantörsskulder

360

428

911

1 147

1 366

Summa kortfristiga skulder

1 213

2 811

3 642

5 725

5 328

Summa eget kapital och skulder

12 575

15 758

19 428

22 223

16 662

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenska Kran Jörgen Forsberg Aktiebolag

Org.nr 556427-7860

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter