Proff
Proff

Svenska Rehaboteket AB

Org.nr556882-3297
AdressStaffansväg 6B, 19278 Sollentuna

Rehaboteket.se erbjuder marknadens mest funktionella produkter i kombination med personlig service iform av rådgivning och hjälp per mail eller telefon.

Vi expanderar regelbundet vårt sortiment av produkter för att alltid kunna erbjuda ett komplett sortiment av produkter för bästa resultat. Vi erbjuder alltid flera alternativa produkter för respektive problem för att alltid ha valmöjlighet för optimal indivudella val. Produktsortimentet är noga utvalt och består endast av produkter av bästa kvalitet och funktion som primära parametrar i vårt urval. 

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

0

-

Löner övriga

-

-

-

0

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

48 097

44 871

32 837

27 755

23 104

Avskrivningar och nedskrivningar

−9

−5

0

−56

−47

Summa rörelsekostnader

−45 595

−42 136

−30 397

−26 047

−20 046

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 502

2 735

2 440

1 708

3 058

Utdelningar

0

1 600

1 000

800

781

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

92

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−4

−4

−10

0

−130

Resultat efter finansiella tillgångar

2 497

2 733

2 430

1 800

2 928

Resultat före skatt

2 497

2 733

2 430

1 800

2 928

Skatt på årets resultat

−524

−599

−526

−403

−679

Årets resultat

1 973

2 134

1 904

1 397

2 249

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

14

23

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

14

23

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

3 881

2 748

2 061

1 400

821

Kundfordringar

551

1 387

1 281

1 141

799

Kassa och bank

6 599

5 884

4 354

3 991

4 354

Summa omsättningstillgångar

11 423

10 577

7 978

6 766

6 538

Summa tillgångar

11 437

10 600

7 978

6 766

6 538

Summa fritt eget kapital

7 274

6 901

5 767

4 663

4 046

Summa eget kapital

7 324

6 951

5 817

4 713

4 096

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

2 544

1 423

810

794

822

Summa kortfristiga skulder

4 113

3 649

2 161

2 053

2 442

Summa eget kapital och skulder

11 437

10 600

7 978

6 766

6 538

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenska Rehaboteket AB

Org.nr 556882-3297

Profile-7040887

Öppningstider

Måndag
Dygnet runt
Tisdag
Dygnet runt
Onsdag
Dygnet runt
Torsdag
Dygnet runt
Fredag
Dygnet runt
Lördag
Dygnet runt
Söndag
Dygnet runt

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter