Proff
Proff
Likvidation beslutad 2022-05-03

Systrarna Larssons Butik & Grill AB

Org.nr556963-6300
AdressSödergatan 2, 243 31 Höör

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2020-122019-122018-122017-122016-12
Startdatum

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

2016-01-01

Slutdatum

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

LÖNER

2020-122019-122018-122017-122016-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

0

-

-

-

Löner övriga

-

0

458

-

784

RESULTATRÄKNING

2020-122019-122018-122017-122016-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

980

384

2 973

3 671

4 809

Avskrivningar och nedskrivningar

0

−91

−101

−81

−63

Summa rörelsekostnader

−251

−280

−2 619

−3 550

−4 636

Rörelseresultat efter avskrivningar

729

104

354

121

173

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−22

−62

−103

−132

−131

Resultat efter finansiella tillgångar

707

43

251

−11

42

Resultat före skatt

707

43

251

−11

42

Skatt på årets resultat

−32

0

0

0

0

Årets resultat

675

43

251

−11

42

BALANSRÄKNING

2020-122019-122018-122017-122016-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

1 775

1 866

1 978

1 470

Finansiella anläggningstillgångar

0

90

185

53

13

Summa anläggningstillgångar

0

1 865

2 051

2 032

1 483

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

400

409

387

Kundfordringar

400

351

41

18

0

Kassa och bank

26

31

38

62

90

Summa omsättningstillgångar

743

391

483

502

519

Summa tillgångar

743

2 257

2 534

2 533

2 002

Summa fritt eget kapital

65

−126

−169

−420

−409

Summa eget kapital

704

513

470

219

−359

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

1 459

1 556

1 777

1 795

Leverantörsskulder

0

276

320

234

326

Summa kortfristiga skulder

39

284

507

537

567

Summa eget kapital och skulder

743

2 257

2 534

2 533

2 002

Ladda ner gratis årsredovisning

Systrarna Larssons Butik & Grill AB

Org.nr 556963-6300

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter