Proff
Proff

Tåsans Kraftaktiebolag

Org.nr556050-6197
AdressHedvägen 20, 654 60 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

58

-

69

-

Löner övriga

94

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

20 604

24 473

20 602

24 201

23 067

Avskrivningar och nedskrivningar

−4 578

−4 716

−4 612

−4 576

−4 070

Summa rörelsekostnader

−29 676

−23 108

−19 310

−22 926

−22 114

Rörelseresultat efter avskrivningar

−9 072

1 365

1 292

1 275

953

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10 862

87

87

87

58

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1 790

−1 452

−1 379

−1 362

−1 011

Resultat efter finansiella tillgångar

0

0

0

0

0

Resultat före skatt

2 550

300

100

150

700

Skatt på årets resultat

249

−44

−3

−13

−142

Årets resultat

2 799

256

97

137

558

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

138 948

142 973

146 827

147 856

150 730

Finansiella anläggningstillgångar

212

935

941

944

958

Summa anläggningstillgångar

139 160

143 908

147 768

148 800

151 688

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

7

1 653

2 285

1 304

1 905

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

29 626

26 644

20 648

23 391

32 649

Summa tillgångar

168 786

170 552

168 416

172 191

184 337

Summa fritt eget kapital

4 425

1 626

1 370

1 273

1 137

Summa eget kapital

6 871

4 072

3 816

3 719

3 583

Summa avsättningar

0

38

0

0

0

Summa långfristiga skulder

140 000

155 000

155 000

155 000

155 000

Leverantörsskulder

4 831

4 760

0

1 951

8 180

Summa kortfristiga skulder

20 915

7 892

5 750

9 522

21 654

Summa eget kapital och skulder

168 786

170 552

168 416

172 191

184 337

Ladda ner gratis årsredovisning

Tåsans Kraftaktiebolag

Org.nr 556050-6197

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter