Proff
Proff

Tells Färgvaruhus AB

Org.nr556781-7563
AdressÄngsvaktaregatan 3 B, 441 38 Alingsås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

14 734

18 692

19 544

15 116

16 193

Avskrivningar och nedskrivningar

−274

−121

−60

−97

−169

Summa rörelsekostnader

−15 279

−18 793

−18 955

−14 765

−15 512

Rörelseresultat efter avskrivningar

−544

−100

590

351

681

Utdelningar

0

0

250

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

16

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−177

−64

−55

−91

−103

Resultat efter finansiella tillgångar

−721

−164

550

260

578

Resultat före skatt

−721

102

539

185

396

Skatt på årets resultat

29

−29

−273

−50

−94

Årets resultat

−692

73

266

135

302

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

372

179

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

574

674

190

170

241

Finansiella anläggningstillgångar

0

2

2

2

2

Summa anläggningstillgångar

946

855

192

172

243

Färdiga varor och handelsvaror

3 185

2 831

2 662

2 966

2 870

Kundfordringar

690

1 017

1 230

955

1 027

Kassa och bank

77

65

92

96

48

Summa omsättningstillgångar

5 056

4 474

4 861

4 775

4 820

Summa tillgångar

6 002

5 329

5 053

4 946

5 064

Summa fritt eget kapital

−341

723

900

634

499

Summa eget kapital

331

1 023

1 200

934

799

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

2 085

1 576

1 151

1 408

1 330

Leverantörsskulder

2 701

1 884

1 524

1 838

2 176

Summa kortfristiga skulder

3 586

2 730

2 435

2 349

2 754

Summa eget kapital och skulder

6 002

5 329

5 053

4 946

5 064

Ladda ner gratis årsredovisning

Tells Färgvaruhus AB

Org.nr 556781-7563

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter