Proff

Tells Färgvaruhus AB

Org.nr556781-7563
AdressÄngsvaktaregatan 3 B, 441 38 Alingsås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0025000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning14 73418 69219 54415 11616 193
Avskrivningar och nedskrivningar−274−121−60−97−169
Summa rörelsekostnader−15 279−18 793−18 955−14 765−15 512
Rörelseresultat efter avskrivningar−544−100590351681
Finansiella intäkter001600
Finansiella kostnader−177−64−55−91−103
Resultat efter finansnetto−721−164550260578
Resultat före skatt−721102539185396
Skatt på årets resultat29−29−273−50−94
Årets resultat−69273266135302

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar372179000
Materiella anläggningstillgångar574674190170241
Finansiella anläggningstillgångar02222
Summa anläggningstillgångar946855192172243
Färdiga varor och handelsvaror3 1852 8312 6622 9662 870
Kundfordringar6901 0171 2309551 027
Kassa och bank7765929648
Summa omsättningstillgångar5 0564 4744 8614 7754 820
Summa tillgångar6 0025 3295 0534 9465 064
Summa fritt eget kapital−341723900634499
Summa eget kapital3311 0231 200934799
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 0851 5761 1511 4081 330
Leverantörsskulder2 7011 8841 5241 8382 176
Summa kortfristiga skulder3 5862 7302 4352 3492 754
Summa eget kapital och skulder6 0025 3295 0534 9465 064
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tells Färgvaruhus AB

Org.nr 556781-7563

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter