Proff
Proff

Tempo i Sätila

Org.nr556796-4076

Tempo i Sätila

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

21 173

20 653

21 412

19 988

19 921

Avskrivningar och nedskrivningar

−60

−81

−118

−118

−102

Summa rörelsekostnader

−20 729

−20 672

−21 029

−19 762

−19 732

Rörelseresultat efter avskrivningar

444

−19

383

226

189

Utdelningar

0

0

150

0

100

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

−2

−5

−8

0

Resultat efter finansiella tillgångar

444

−21

377

218

193

Resultat före skatt

404

68

362

205

293

Skatt på årets resultat

−118

−73

−73

−65

−72

Årets resultat

286

−5

289

140

221

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

260

319

350

401

446

Finansiella anläggningstillgångar

611

533

454

376

191

Summa anläggningstillgångar

871

852

804

776

637

Färdiga varor och handelsvaror

1 238

1 089

980

1 006

960

Kundfordringar

220

246

264

246

251

Kassa och bank

864

801

1 153

845

1 168

Summa omsättningstillgångar

2 604

2 369

2 686

2 400

2 564

Summa tillgångar

3 475

3 221

3 490

3 176

3 201

Summa fritt eget kapital

1 795

1 510

1 665

1 375

1 336

Summa eget kapital

1 895

1 610

1 765

1 475

1 436

Summa avsättningar

180

162

143

125

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

100

200

Leverantörsskulder

760

699

734

539

636

Summa kortfristiga skulder

1 133

1 223

1 268

1 177

1 279

Summa eget kapital och skulder

3 475

3 221

3 490

3 176

3 201

Ladda ner gratis årsredovisning

Tempo i Sätila

Org.nr 556796-4076

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter