Proff

Tempo i Sätila

Org.nr556796-4076

Tempo i Sätila

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0001500

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning20 57521 17320 65321 41219 988
Avskrivningar och nedskrivningar−94−60−81−118−118
Summa rörelsekostnader−21 137−20 729−20 672−21 029−19 762
Rörelseresultat efter avskrivningar−562444−19383226
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−250−2−5−8
Resultat efter finansnetto−587444−21377218
Resultat före skatt−40940468362205
Skatt på årets resultat0−118−73−73−65
Årets resultat−409286−5289140

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar606260319350401
Finansiella anläggningstillgångar689611533454376
Summa anläggningstillgångar1 295871852804776
Färdiga varor och handelsvaror1 2781 2381 0899801 006
Kundfordringar257220246264246
Kassa och bank598648011 153845
Summa omsättningstillgångar1 9692 6042 3692 6862 400
Summa tillgångar3 2643 4753 2213 4903 176
Summa fritt eget kapital1 3861 7951 5101 6651 375
Summa eget kapital1 4861 8951 6101 7651 475
Summa avsättningar198180162143125
Summa långfristiga skulder215000100
Leverantörsskulder802760699734539
Summa kortfristiga skulder1 2771 1331 2231 2681 177
Summa eget kapital och skulder3 2643 4753 2213 4903 176
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tempo i Sätila

Org.nr 556796-4076

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter