Proff
Proff

Tempo i Sätila

Org.nr556796-4076

Tempo i Sätila

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

20 653

21 412

19 988

19 921

19 496

Avskrivningar och nedskrivningar

−81

−118

−118

−102

−96

Summa rörelsekostnader

−20 672

−21 029

−19 762

−19 732

−19 189

Rörelseresultat efter avskrivningar

−19

383

226

189

307

Utdelningar

0

150

0

100

165

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

3

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−5

−8

0

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

−21

377

218

193

308

Resultat före skatt

68

362

205

293

223

Skatt på årets resultat

−73

−73

−65

−72

−56

Årets resultat

−5

289

140

221

167

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

319

350

401

446

316

Finansiella anläggningstillgångar

533

454

376

191

128

Summa anläggningstillgångar

852

804

776

637

444

Färdiga varor och handelsvaror

1 089

980

1 006

960

969

Kundfordringar

246

264

246

251

256

Kassa och bank

801

1 153

845

1 168

990

Summa omsättningstillgångar

2 369

2 686

2 400

2 564

2 389

Summa tillgångar

3 221

3 490

3 176

3 201

2 833

Summa fritt eget kapital

1 510

1 665

1 375

1 336

1 280

Summa eget kapital

1 610

1 765

1 475

1 436

1 380

Summa avsättningar

162

143

125

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

100

200

0

Leverantörsskulder

699

734

539

636

678

Summa kortfristiga skulder

1 223

1 268

1 177

1 279

1 067

Summa eget kapital och skulder

3 221

3 490

3 176

3 201

2 833

Ladda ner gratis årsredovisning

Tempo i Sätila

Org.nr 556796-4076

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter