Proff
Proff
Konkursbeslut 2019-10-30

Thomas Cook Northern Europe Aktiebolag

Org.nr556041-9862
AdressRålambsvägen 17, 112 59 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2018-092017-092016-09
Startdatum

2017-10-01

2016-10-01

2015-10-01

Slutdatum

2018-09-30

2017-09-30

2016-09-30

LÖNER

2018-092017-092016-09
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

13 430

14 250

5 898

Löner övriga

230 087

226 245

209 425

RESULTATRÄKNING

2018-092017-092016-09
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Omsättning

12 103 102

10 929 691

10 628 170

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

Summa rörelsekostnader

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

367 385

296 135

329 204

Utdelningar

600 000

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

793 433

111 226

139 272

Räntekostnader och liknande resultatposter

−197 094

−134 771

−149 432

Resultat efter finansiella tillgångar

963 724

272 590

319 045

Resultat före skatt

708 724

142 590

30 030

Skatt på årets resultat

−110 225

−73 294

−28 328

Årets resultat

598 499

69 296

1 702

BALANSRÄKNING

2018-092017-092016-09
Valutakod

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

179 773

145 883

118 843

Materiella anläggningstillgångar

8 902

13 994

15 277

Finansiella anläggningstillgångar

4 212 859

4 320 851

4 382 394

Summa anläggningstillgångar

4 401 534

4 480 728

4 516 514

Färdiga varor och handelsvaror

5 851

4 823

6 231

Kundfordringar

25 244

17 618

12 033

Kassa och bank

0

180 640

73 960

Summa omsättningstillgångar

11 420 401

7 994 849

7 666 459

Summa tillgångar

15 821 935

12 475 577

12 182 973

Summa fritt eget kapital

601 872

4 801

5 750

Summa eget kapital

1 041 646

443 147

373 851

Summa avsättningar

217 847

117 777

69 053

Summa långfristiga skulder

4 120 675

4 000 000

4 000 000

Leverantörsskulder

1 285 850

944 813

773 384

Summa kortfristiga skulder

10 441 767

7 914 653

7 740 069

Summa eget kapital och skulder

15 821 935

12 475 577

12 182 973

Ladda ner gratis årsredovisning

Thomas Cook Northern Europe Aktiebolag

Org.nr 556041-9862

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter