Proff
Proff
Likvidation beslutad 2023-04-01

Thomas Swärdh Trafikutbildning AB

Org.nr556552-5879
AdressCapellavägen 16, 393 51 Kalmar

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

0

0

0

0

Löner övriga

0

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

129

137

88

154

230

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

−20

−20

Summa rörelsekostnader

−125

−121

−120

−181

−222

Rörelseresultat efter avskrivningar

4

16

−32

−27

8

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−21

−25

−16

−6

−116

Resultat efter finansiella tillgångar

−17

−10

−48

−33

−108

Resultat före skatt

−17

−10

−48

−33

−108

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−17

−10

−48

−33

−108

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

188

188

188

188

208

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

188

188

188

188

208

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

440

0

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

478

481

434

440

1 231

Summa tillgångar

666

669

622

628

1 439

Summa fritt eget kapital

−83

−66

−56

−9

25

Summa eget kapital

37

54

64

111

145

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

251

Summa kortfristiga skulder

629

616

558

516

1 294

Summa eget kapital och skulder

666

669

622

628

1 439

Ladda ner gratis årsredovisning

Thomas Swärdh Trafikutbildning AB

Org.nr 556552-5879

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter