Proff
Proff

Timecut AB

Org.nr556659-3520
AdressKungsbäcksvägen 14, 802 66 Gävle

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 040

977

939

881

-

Löner övriga

6 026

5 218

4 557

4 776

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

190 266

185 608

170 807

114 521

0

Avskrivningar och nedskrivningar

−854

−314

−126

−10

−2

Summa rörelsekostnader

−185 505

−179 841

−166 922

−110 510

−22

Rörelseresultat efter avskrivningar

4 761

5 767

3 885

4 011

−22

Utdelningar

9 402

0

0

1 690

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9 635

1 731

2 187

59

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−20

−9

−5

−13

0

Resultat efter finansiella tillgångar

14 375

7 490

4 342

4 058

−22

Resultat före skatt

12 985

6 490

4 342

4 058

−22

Skatt på årets resultat

−705

−1 031

−854

−923

0

Årets resultat

12 280

5 459

3 488

3 135

−22

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

3 278

2 727

1 307

0

0

Materiella anläggningstillgångar

14

20

131

133

0

Finansiella anläggningstillgångar

255

276

276

313

313

Summa anläggningstillgångar

3 547

3 022

1 713

446

313

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

16 138

14 952

14 203

12 926

0

Kassa och bank

9 935

9 996

6 805

7 321

375

Summa omsättningstillgångar

31 162

26 867

23 182

27 651

482

Summa tillgångar

34 710

29 889

24 895

28 097

795

Summa fritt eget kapital

12 406

6 958

4 991

3 194

59

Summa eget kapital

12 534

7 078

5 111

3 314

179

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

12 027

12 673

11 882

14 608

0

Summa kortfristiga skulder

19 786

21 811

19 783

24 783

616

Summa eget kapital och skulder

34 710

29 889

24 895

28 097

795

Ladda ner gratis årsredovisning

Timecut AB

Org.nr 556659-3520

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter