Proff
Proff

Tony Enocksons Förvaltning i Tibro AB

Org.nr556748-1501
AdressKarlsbrovägen 7, 543 32 Tibro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

371

281

484

2 360

3 735

Avskrivningar och nedskrivningar

−39

−52

−52

−52

−52

Summa rörelsekostnader

−173

−207

−388

−2 406

−4 179

Rörelseresultat efter avskrivningar

198

74

96

−46

−444

Utdelningar

150

50

0

0

1 600

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

5

0

1 957

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

−5

−7

Resultat efter finansiella tillgångar

198

74

101

−51

1 506

Resultat före skatt

198

74

101

−51

1 506

Skatt på årets resultat

−41

−16

0

0

0

Årets resultat

157

58

101

−51

1 506

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

39

91

143

195

Finansiella anläggningstillgångar

599

320

0

0

88

Summa anläggningstillgångar

599

359

91

143

284

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

237

89

Kassa och bank

50

188

386

94

1 948

Summa omsättningstillgångar

81

170

446

363

2 073

Summa tillgångar

680

529

537

506

2 357

Summa fritt eget kapital

506

399

341

240

1 891

Summa eget kapital

606

499

441

340

1 991

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

2

0

0

72

Leverantörsskulder

0

3

61

69

38

Summa kortfristiga skulder

74

28

96

165

294

Summa eget kapital och skulder

680

529

537

506

2 357

Ladda ner gratis årsredovisning

Tony Enocksons Förvaltning i Tibro AB

Org.nr 556748-1501

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter