Proff
Proff

Torohvidsteen Butik AB

Org.nr556661-4508
AdressCentralstationen, 411 03 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

14 469

13 146

18 476

16 732

15 462

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−14 419

−13 162

−18 447

−16 864

−15 352

Rörelseresultat efter avskrivningar

50

−16

29

−132

110

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

50

−15

29

−131

110

Resultat före skatt

50

−15

29

−121

99

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

−7

Årets resultat

50

−15

29

−121

92

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

12

12

12

12

Summa anläggningstillgångar

0

12

12

12

12

Färdiga varor och handelsvaror

582

519

734

657

704

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

58

49

133

102

233

Summa omsättningstillgångar

1 769

1 507

2 175

2 567

2 497

Summa tillgångar

1 769

1 519

2 187

2 579

2 509

Summa fritt eget kapital

264

214

229

201

121

Summa eget kapital

364

314

329

301

421

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

534

347

918

1 451

1 408

Summa kortfristiga skulder

1 406

1 205

1 858

2 279

2 077

Summa eget kapital och skulder

1 769

1 519

2 187

2 579

2 509

Ladda ner gratis årsredovisning

Torohvidsteen Butik AB

Org.nr 556661-4508

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter