Proff
Proff

Tranås Skinnberedning Holding AB

Org.nr556999-3750
AdressKanalgatan 4, 573 31 Tranås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

0

0

0

0

Löner övriga

-

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

0

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

0

0

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

0

0

0

0

0

Utdelningar

700

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

−5

−9

−14

−16

Resultat efter finansiella tillgångar

−1

−5

−9

−14

−16

Resultat före skatt

898

−5

−9

1

14

Skatt på årets resultat

−182

0

0

0

−3

Årets resultat

716

−5

−9

1

11

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Summa anläggningstillgångar

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

75

75

75

75

75

Summa omsättningstillgångar

75

75

75

78

79

Summa tillgångar

5 075

5 075

5 075

5 078

5 079

Summa fritt eget kapital

767

50

55

64

63

Summa eget kapital

867

150

155

164

163

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

550

1 100

1 400

2 069

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

4 209

4 375

3 820

3 514

2 847

Summa eget kapital och skulder

5 075

5 075

5 075

5 078

5 079

Ladda ner gratis årsredovisning

Tranås Skinnberedning Holding AB

Org.nr 556999-3750

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter