Proff

Transportföretagen TF AB

Org.nr556498-9373

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 3333 5612 9422 8432 605
Löner övriga63 87062 06660 18359 16652 169

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning155 444160 059163 194160 812161 510
Avskrivningar och nedskrivningar−914−1 276−1 928−2 471−2 285
Summa rörelsekostnader−151 620−146 099−138 433−151 510−152 127
Rörelseresultat efter avskrivningar3 82413 96024 7619 3029 383
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter700000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−2−2−1−3
Resultat efter finansiella tillgångar3 89313 95824 7599 3019 380
Resultat före skatt4 12410 68318 7888 1427 498
Skatt på årets resultat−995−2 300−4 121−1 867−3 647
Årets resultat3 1298 38314 6676 2753 851

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar7041 7263 4276 4858 863
Finansiella anläggningstillgångar26021021021010
Summa anläggningstillgångar9641 9363 6376 6958 873
Färdiga varor och handelsvaror391194238149180
Kundfordringar3 0071 3788248082 450
Kassa och bank45 43838 08129 28928 39212 508
Summa omsättningstillgångar100 173100 28987 56364 68160 445
Summa tillgångar101 137102 22591 20071 37669 318
Summa fritt eget kapital62 59659 46751 08436 41630 141
Summa eget kapital63 19660 06751 68437 01630 741
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9 49410 0058 6657 36515 802
Summa kortfristiga skulder19 89023 87624 50925 32430 700
Summa eget kapital och skulder101 137102 22591 20071 37669 318
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Transportföretagen TF AB

Org.nr 556498-9373

Profile-6977260

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter