Proff
Proff

Trollnäs Hotell AB

Org.nr559245-3640
AdressTrollnäs 105, 790 23 Svärdsjö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-12
Startdatum

2021-01-01

2020-03-02

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

Löner övriga

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

1 611

785

Avskrivningar och nedskrivningar

−11

−4

Summa rörelsekostnader

−1 693

−776

Rörelseresultat efter avskrivningar

−82

9

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

−82

9

Resultat före skatt

−82

10

Skatt på årets resultat

0

−4

Årets resultat

−82

6

BALANSRÄKNING

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

100

27

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

100

27

Färdiga varor och handelsvaror

19

5

Kundfordringar

83

32

Kassa och bank

227

129

Summa omsättningstillgångar

455

249

Summa tillgångar

555

276

Summa fritt eget kapital

−12

6

Summa eget kapital

13

31

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Leverantörsskulder

152

101

Summa kortfristiga skulder

542

245

Summa eget kapital och skulder

555

276

Ladda ner gratis årsredovisning

Trollnäs Hotell AB

Org.nr 559245-3640

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter