Proff
Proff

Två Levendes AB

Org.nr556653-2973
AdressFrösövägen 72, 832 44 Frösön

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

6 027

5 368

4 869

4 521

4 305

Avskrivningar och nedskrivningar

−118

−112

−105

−82

−113

Summa rörelsekostnader

−4 769

−4 404

−4 101

−3 572

−3 561

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 258

964

768

949

744

Utdelningar

250

820

600

1 000

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

251

30

95

119

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−16

−29

−29

−1

−3

Resultat efter finansiella tillgångar

1 409

965

834

1 068

742

Resultat före skatt

1 270

964

834

808

741

Skatt på årets resultat

−286

−202

−181

−175

−163

Årets resultat

984

762

653

633

578

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

657

738

851

396

327

Finansiella anläggningstillgångar

3 148

1 138

1 138

1 100

324

Summa anläggningstillgångar

3 805

1 876

1 989

1 496

651

Färdiga varor och handelsvaror

92

75

77

69

80

Kundfordringar

0

0

0

0

7

Kassa och bank

920

1 598

1 442

3 255

2 196

Summa omsättningstillgångar

1 053

2 507

2 324

3 532

2 300

Summa tillgångar

4 858

4 383

4 312

5 028

2 951

Summa fritt eget kapital

3 308

3 144

2 982

3 328

2 696

Summa eget kapital

3 416

3 252

3 090

3 436

2 804

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

57

1

0

1

0

Summa kortfristiga skulder

1 042

871

963

1 332

147

Summa eget kapital och skulder

4 858

4 383

4 312

5 028

2 951

Ladda ner gratis årsredovisning

Två Levendes AB

Org.nr 556653-2973

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter