Proff
Proff

Vänthuset Aktiebolag

Org.nr556608-6707
AdressVästra vägen 3, 475 42 Hönö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

18 630

16 752

12 882

15 798

15 000

Avskrivningar och nedskrivningar

−146

−137

−153

−106

−107

Summa rörelsekostnader

−19 126

−15 994

−12 855

−15 613

−14 259

Rörelseresultat efter avskrivningar

−497

758

26

185

740

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

−1

0

0

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

−498

758

26

184

739

Resultat före skatt

−208

568

26

184

639

Skatt på årets resultat

0

−125

−16

−56

−170

Årets resultat

−208

443

10

128

469

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

1 742

1 095

1 090

552

596

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

1 742

1 095

1 090

552

596

Färdiga varor och handelsvaror

307

237

154

122

138

Kundfordringar

579

424

241

378

497

Kassa och bank

355

3 272

1 510

2 161

1 712

Summa omsättningstillgångar

2 669

4 236

2 361

3 139

2 434

Summa tillgångar

4 411

5 331

3 451

3 692

3 030

Summa fritt eget kapital

1 386

1 594

1 152

1 142

1 014

Summa eget kapital

1 506

1 714

1 272

1 262

1 134

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

606

567

407

534

312

Summa kortfristiga skulder

2 905

3 327

2 080

2 330

1 796

Summa eget kapital och skulder

4 411

5 331

3 451

3 692

3 030

Ladda ner gratis årsredovisning

Vänthuset Aktiebolag

Org.nr 556608-6707

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter