Proff
Proff

Vätterledens Invest AB

Org.nr556133-3575
AdressLennart Torstenssonsg. 5, 412 56 Göteborg

Vätterledens Invest AB grundades av Nils-Olov Jönsson, som fortfarande idag står som ägare. Sedan starten 1969 har koncernen vuxit stadigt och verksamheten är i ständig förändring. De bolag som VIAB idag äger eller har andelar i finns inom vitt skilda branscher – formsprutad plast, belysning, vindkraft, e-handel och avancerad nanoteknik är bara några exempel. Bolaget blev industrikoncern på allvar 1985 då Traryds Fönster och Steelform förvärvades.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 586

1 249

1 248

1 251

1 224

Löner övriga

6 451

6 244

6 069

5 108

5 756

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 878

5 873

5 531

4 333

4 358

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 136

−1 173

−985

−860

−719

Summa rörelsekostnader

−21 494

−20 099

−20 501

−19 897

−20 767

Rörelseresultat efter avskrivningar

−15 616

−14 226

−14 970

−15 564

−16 409

Utdelningar

0

0

0

50 000

50 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−29 525

35 245

18 790

25 705

159 659

Räntekostnader och liknande resultatposter

−10 336

−14 444

−14 551

−11 779

−12 310

Resultat efter finansiella tillgångar

−55 477

6 575

−10 731

−1 638

124 841

Resultat före skatt

−10 950

19 226

1 182

56 266

119 983

Skatt på årets resultat

−7 290

778

−126

−10 169

−21 383

Årets resultat

−18 240

20 004

1 056

46 097

98 600

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

674

899

736

511

0

Materiella anläggningstillgångar

17 025

15 219

15 854

16 901

16 172

Finansiella anläggningstillgångar

998 225

910 510

1 216 553

1 177 684

931 384

Summa anläggningstillgångar

1 015 924

926 628

1 233 143

1 195 096

947 556

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

224

74

99

34

0

Kassa och bank

7 774

46 191

2 470

27 976

14 460

Summa omsättningstillgångar

232 637

225 775

281 764

317 822

550 406

Summa tillgångar

1 248 561

1 152 403

1 514 907

1 512 918

1 497 962

Summa fritt eget kapital

573 669

691 909

671 905

720 849

724 752

Summa eget kapital

574 869

693 109

673 105

722 049

725 952

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

274 315

280 147

425 008

453 620

504 935

Leverantörsskulder

2 200

1 332

1 334

1 460

821

Summa kortfristiga skulder

334 950

125 129

358 043

278 307

223 709

Summa eget kapital och skulder

1 248 561

1 152 403

1 514 907

1 512 918

1 497 962

Ladda ner gratis årsredovisning

Vätterledens Invest AB

Org.nr 556133-3575

Profile-6966543

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter