Proff
Proff

Vasaloppets Marknads Aktiebolag

Org.nr556299-8392
AdressVasaloppets hus, 792 32 Mora

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

75 878

47 810

68 931

73 879

72 780

Avskrivningar och nedskrivningar

−1 671

−1 460

−1 485

−1 787

−1 570

Summa rörelsekostnader

−71 498

−44 038

−68 347

−70 746

−70 350

Rörelseresultat efter avskrivningar

4 380

3 773

583

3 133

2 431

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

383

14

6

3

10

Räntekostnader och liknande resultatposter

−8

−2

−7

−120

−187

Resultat efter finansiella tillgångar

4 755

3 785

581

3 016

2 254

Resultat före skatt

3 902

3 682

161

2 221

1 484

Skatt på årets resultat

−632

−1 015

−150

−654

−1 398

Årets resultat

3 270

2 667

11

1 567

86

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

5 830

4 461

3 156

1 949

1 637

Materiella anläggningstillgångar

4 308

4 624

4 884

5 166

5 025

Finansiella anläggningstillgångar

247

247

247

100

120

Summa anläggningstillgångar

10 385

9 332

8 286

7 214

6 783

Färdiga varor och handelsvaror

946

709

795

426

407

Kundfordringar

16 179

9 634

6 973

7 654

4 946

Kassa och bank

7 189

855

946

2 820

6 335

Summa omsättningstillgångar

49 949

25 528

31 775

35 871

37 245

Summa tillgångar

60 335

34 860

40 061

43 085

44 028

Summa fritt eget kapital

9 074

7 361

5 715

7 286

6 639

Summa eget kapital

14 394

11 124

8 457

8 446

6 879

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

3 500

Leverantörsskulder

10 393

4 431

4 080

3 654

3 741

Summa kortfristiga skulder

40 870

19 518

27 488

30 944

30 749

Summa eget kapital och skulder

60 335

34 860

40 061

43 085

44 028

Ladda ner gratis årsredovisning

Vasaloppets Marknads Aktiebolag

Org.nr 556299-8392

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter