Proff
Proff

Vinylcaféet Västerås AB

Org.nr556702-1489
AdressParkgatan 24, 734 35 Hallstahammar

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

0

0

339

537

1 156

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

−12

Summa rörelsekostnader

−1

−2

−342

−976

−747

Rörelseresultat efter avskrivningar

−1

−2

−3

−439

409

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

−8

−3

−5

Resultat efter finansiella tillgångar

−1

−2

−12

−442

404

Resultat före skatt

−1

−2

−12

−442

329

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

−73

Årets resultat

−1

−2

−12

−442

256

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

1 650

50

50

50

50

Summa anläggningstillgångar

1 650

50

50

50

50

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

62

62

62

0

0

Kassa och bank

1

16

0

42

23

Summa omsättningstillgångar

63

96

138

364

654

Summa tillgångar

1 713

146

188

414

704

Summa fritt eget kapital

1

−218

−216

−204

238

Summa eget kapital

101

−118

−116

−104

338

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

17

32

Leverantörsskulder

0

0

39

179

47

Summa kortfristiga skulder

1 537

190

229

425

260

Summa eget kapital och skulder

1 713

146

188

414

704

Ladda ner gratis årsredovisning

Vinylcaféet Västerås AB

Org.nr 556702-1489

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter