Proff
Proff

Virginio Restaurang AB

Org.nr559021-7443
AdressStorängstorget 11, 184 30 Åkersberga

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

0

-

-

Löner övriga

-

-

0

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

5 530

4 274

2 552

2 601

2 389

Avskrivningar och nedskrivningar

−221

−100

−121

−100

0

Summa rörelsekostnader

−5 037

−3 946

−2 491

−2 832

−2 291

Rörelseresultat efter avskrivningar

493

328

61

−231

98

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−51

−14

−6

−1

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

442

315

55

−232

98

Resultat före skatt

442

314

55

−232

98

Skatt på årets resultat

−88

−69

0

0

0

Årets resultat

354

245

55

−232

98

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

498

697

797

896

0

Materiella anläggningstillgångar

145

86

86

0

996

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

643

784

883

896

996

Färdiga varor och handelsvaror

86

285

250

34

0

Kundfordringar

23

240

27

37

25

Kassa och bank

122

109

28

96

202

Summa omsättningstillgångar

499

671

431

175

227

Summa tillgångar

1 142

1 454

1 314

1 071

1 223

Summa fritt eget kapital

284

−70

−315

30

112

Summa eget kapital

451

597

110

80

162

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

495

585

1 184

0

0

Leverantörsskulder

20

145

7

19

89

Summa kortfristiga skulder

196

272

20

991

1 061

Summa eget kapital och skulder

1 142

1 454

1 314

1 071

1 223

Ladda ner gratis årsredovisning

Virginio Restaurang AB

Org.nr 559021-7443

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter