Proff
Proff

Wellness Rehab Sweden AB

Org.nr556970-9958
AdressEkenleden 13 A, 428 36 Kållered

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

908

1 710

1 491

2 255

2 183

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−1 449

−1 485

−1 416

−1 844

−2 057

Rörelseresultat efter avskrivningar

−541

225

75

410

127

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

−1

Resultat efter finansiella tillgångar

−539

225

75

410

126

Resultat före skatt

−212

185

53

305

94

Skatt på årets resultat

0

−41

−14

−68

−21

Årets resultat

−212

144

39

237

73

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

2

0

0

Kassa och bank

427

1 181

975

932

570

Summa omsättningstillgångar

653

1 389

1 180

1 078

759

Summa tillgångar

653

1 389

1 180

1 078

759

Summa fritt eget kapital

576

789

644

605

368

Summa eget kapital

626

839

694

655

418

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

1

22

16

5

4

Summa kortfristiga skulder

27

223

198

157

181

Summa eget kapital och skulder

653

1 389

1 180

1 078

759

Ladda ner gratis årsredovisning

Wellness Rehab Sweden AB

Org.nr 556970-9958

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter