Bransch: Myndigheter, verk och nämnder

- 6 träffar

Inspektionen för Socialförsäkringen

Mer info
Org.nr 202100-6248
ISF utövar tillsyn över socialförsäkringen. Vi arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet f
Telefon: 010-1741500
Lilla Bommen 1, 405 22 Göteborg Karta
Anställda 20-49
Anställda 200-499

Statens tjänstepensionsverk, (SPV)

Mer info
Org.nr 202100-0928
Telefon: 060-187400
Jägarg. 1, 851 90 Sundsvall
Anställda 200-499

Statens Kulturråd

Mer info
Org.nr 202100-1280
Telefon: 08-51926400
Borgvägen 1, 11553 Stockholm Karta
Anställda 100-199

Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Mer info
Org.nr 202100-3815
Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Swedac samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument.
Telefon: 077-199 09 00
Österlångg. 5, 501 15
Anställda 100-199

Länsstyrelsen Östergötland

Mer info
Org.nr 202100-2270
Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.
Telefon: 010-2235000
Östgötag. 3, 581 86 LINKÖPING Karta
Anställda 200-499