Bransch: Myndigheter, verk och nämnder

- 6 träffar

Länsstyrelsen i Uppsala Län

Mer info
Org.nr 202100-2254
Telefon: 018-195230
Bäverns Gränd 17, 751 86
Anställda 200-499
Anställda 200-499

Inspektionen för Socialförsäkringen

Mer info
Org.nr 202100-6248
ISF utövar tillsyn över socialförsäkringen. Vi arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet f
Telefon: 010-1741500
Lilla Bommen 1, 405 22 Göteborg Karta
Anställda 20-49

Statens tjänstepensionsverk, (SPV)

Mer info
Org.nr 202100-0928
Telefon: 060-187400
Jägarg. 1, 851 90 Sundsvall
Anställda 200-499

Statens tjänstepensionsverk, (SPV)

Mer info
Org.nr 202100-0928
Telefon: 060-187400
Jägarg. 1, 851 90 Sundsvall
Anställda 200-499

Statens Geotekniska Institut

Mer info
Org.nr 202100-0712
Telefon: 013-201800
Olaus Magnus v. 35, 581 93 Linköping Karta
Anställda 50-99