Proff
Proff

Arvid Nordquist Handelsaktiebolag

businessId556007-7868
CompanyPage.phoneLabel08-799 18 00
CompanyPage.addressLabelEkensbergsvägen 117, 171 41 Solna
CompanyPage.partOfGroupLabelParfait Förvaltningsaktiebolag

ToggleCorporateAccounts.companyActiveToggleCorporateAccounts.toggleCorporateAccounts

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 20213 111 952 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 2021147 336 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel1907
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel235

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.satisfactory
107,9%
(2020: 74,1%)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.weak
4,9%
(2020: 3,5%)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.good
39,4%
(2020: 23,2%)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202120202019
AccountingFigures.figures.SE.SDI3 111 9523 038 6212 987 747
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto147 33698 93576 381
AccountingFigures.figures.SE.DR99 63663 41955 413
AccountingFigures.figures.SE.SED1 385 1061 022 1221 131 090
AccountingFigures.figures.SE.SEK450 872160 736103 316
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel08-799 18 00
CompanyOfficialInfoCard.addressLabelEkensbergsvägen 117, 171 41 SolnaCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelBox 1285, 171 25 Solna

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelArvid Nordquist HandelsaktiebolagCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556007-7868CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel235CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
10830 Framställning av te och kaffe
46170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46180 Provisionshandel med annat specialsortiment
Verkställande direktörBengt Anders Nordquist
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel08-799 18 00CompanyOfficialInfoCard.addressLabelEkensbergsvägen 117, 171 41 SolnaCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelBox 1285, 171 25 SolnaCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel1907-10-07CompanyOfficialInfoCard.shareCapital20000000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover1000000 - 4999999 tkr

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.parentCompanyIs Parfait Förvaltningsaktiebolag.
CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.companyHave CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfSubsidiaries

ManagementAndBoardCard.title

Verkställande direktör

TopShareholder.title

TopShareholder.topShareholder

IndustriesAndKeywordsCard.title

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title