Proff
Proff

Iris Hjälpmedel AB

Certificates.UC_SIGILL.5.title

Certificates.UC_SIGILL.5.title

businessId556537-0359
CompanyPage.phoneLabel08-39 94 00
CompanyPage.addressLabelSHOWROOM Östgötagatan 83, 116 64 Stockholm
CompanyPage.partOfGroupLabelIndutrade Aktiebolag

Bra för alla – nödvändigt för en del Varje dag står vissa individer och grupper i vårt land inför nya utmaningar. Både i stort och smått. För vår del handlar det om att arbeta engagerat för ett öppnare samhälle med ökad tillgänglighet för alla. Det gör vi genom att varje dag utveckla och tillhandahålla en rad snillrika produkter och tjänster och som kan komma dig, ditt företag eller din organisation väl till pass. Du kan låna produkter genom syncentralen eller köpa själv. Om du har en rekvisition som Fritt Val kan vi ta emot den då vi är anslutna till Thord.

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 202221 447 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 20221 565 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel1996
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel7

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.weak
54,3 %
(2021: 63,9 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.satisfactory
7,5 %
(2021: 5,9 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.good
29,7 %
(2021: 43,8 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI21 44719 32818 568
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto1 5651 1211 142
AccountingFigures.figures.SE.DR59−21886
AccountingFigures.figures.SE.SED7 9437 7637 224
AccountingFigures.figures.SE.SEK2 3573 3983 419
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

Certificates.UC_SIGILL.5.title
Certificates.UC_SIGILL.5.title

Iris Hjälpmedel AB
556537-0359
September 2023

Certificates.UC_SIGILL.5.desc

Certificates.UC_SIGILL.moreInfo
Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.title
Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.title

Iris Hjälpmedel AB
556537-0359
December 2022

Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.desc

Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.moreInfo

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel08-39 94 00
CompanyOfficialInfoCard.homePageLabelwww.irishjalpmedel.se/emailCompanyOfficialInfoCard.addressLabelSHOWROOM Östgötagatan 83, 116 64 StockholmCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelSandsborgsvägen 52, 122 33 Enskede

SocialMediaLinks.title

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelIris Hjälpmedel ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556537-0359CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel7CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
Verkställande direktörÅsa Maria Lodin
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel08-39 94 00CompanyOfficialInfoCard.addressLabelÖstgötagatan 83, 116 64 StockholmCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelSandsborgsvägen 52, 122 33 EnskedeCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel1996-12-27CompanyOfficialInfoCard.shareCapital100000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover20000 - 49999 tkr

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.parentCompanyIs Indutrade Aktiebolag.

ManagementAndBoardCard.title

Verkställande direktör

TopShareholder.title

TopShareholder.topShareholder

IndustriesAndKeywordsCard.title

IndustriesAndKeywordsCard.industries

Profile-6966391

ExternalLinks.title

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title