Proff
Proff

Karlstad Airport AB

businessId556804-6535
CompanyPage.phoneLabel054-540 77 00
CompanyPage.addressLabelVåldalen 570, 655 91 Karlstad
CompanyPage.partOfGroupLabelKarlstads Stadshus Aktiebolag

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 202230 279 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 2022−32 507 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel2010
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel30

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.notSatisfactory
30,5 %
(2021: 29,7 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.notSatisfactory
−99,4 %
(2021: −150,6 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.good
30,2 %
(2021: 29,4 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI30 27921 42121 846
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto−32 507−33 849−29 263
AccountingFigures.figures.SE.DR409−4533 047
AccountingFigures.figures.SE.SED190 423194 556178 534
AccountingFigures.figures.SE.SEK57 53657 12757 581
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel054-540 77 00
CompanyOfficialInfoCard.addressLabelVåldalen 570, 655 91 KarlstadCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelVåldalen 570, 655 91 Karlstad

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelKarlstad Airport ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556804-6535CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel30CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
52230 Stödtjänster till lufttransport
47250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
52219 Övriga stödtjänster till landtransport
Extern verkställande direktörCamilla Marianne Sperling
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel054-540 77 14CompanyOfficialInfoCard.addressLabelVåldalen 570, 655 91 KarlstadCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelVåldalen 570, 655 91 KarlstadCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel2010-04-12CompanyOfficialInfoCard.shareCapital50000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover20000 - 49999

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.parentCompanyIs Karlstads Stadshus Aktiebolag.

ManagementAndBoardCard.title

Extern verkställande direktör

IndustriesAndKeywordsCard.title

IndustriesAndKeywordsCard.industries

ApiPromoCard.title

ApiPromoCard.description

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title