Proff
Proff

Mats Fredriksson arkitektkontor AB

businessId556594-1779
CompanyPage.phoneLabel011-10 00 66
CompanyPage.addressLabelSkolgatan 1A, 60225 NORRKÖPING
CompanyPage.partOfGroupLabelLotz Holding AB

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla. Vi eftersträvar långsiktig kvalité i form och material, en arkitektur för framtiden. Företaget ingår i Firmitas, en sammanslutning av arkitekter med bred kompetens inom restaureringsområdet.

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 202219 251 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 20224 179 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel2000
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel11

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.good
154,6 %
(2021: 119,2 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
21,7 %
(2021: 11 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.good
35,7 %
(2021: 20,2 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI19 25118 37817 435
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto4 1792 0043 535
AccountingFigures.figures.SE.DR3 0001 4582 751
AccountingFigures.figures.SE.SED10 0298 7928 892
AccountingFigures.figures.SE.SEK3 1211 6182 959
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel011-10 00 66
CompanyOfficialInfoCard.homePageLabelwww.fredrikssonarkitektkontor.seemailCompanyOfficialInfoCard.addressLabelSkolgatan 1A, 60225 NORRKÖPINGCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelSkolgatan 1A, 60225 NORRKÖPING

CompanyOfficialInfoCard.contactForm


SocialMediaLinks.title

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelMats Fredriksson Arkitektkontor ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556594-1779CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel11CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
71110 Arkitektverksamhet
Verkställande direktörFelix Freudenthal Lotz
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel011-10 00 66CompanyOfficialInfoCard.addressLabelSkolgatan 1 A, 602 25 NorrköpingCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelSkolgatan 1 a, 602 25 NorrköpingCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel2000-07-05CompanyOfficialInfoCard.shareCapital100000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover10000 - 19999 tkr

References.title

References.link

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.parentCompanyIs Lotz Holding AB.

ManagementAndBoardCard.title

Verkställande direktör

IndustriesAndKeywordsCard.title

IndustriesAndKeywordsCard.industries

Profile-6993151


Certifications.title

UC Guld
UC Guld

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title