Proff
Proff

Bröderna Johanssons Träförädling AB

businessId556064-9211
CompanyPage.phoneLabel0479-155 00
CompanyPage.addressLabelKälsved 2024, 283 91
CompanyPage.partOfGroupLabelSunnerbo Windows & Doors AB

Bröderna Johanssons Träförädling levererar nu marknadens mest moderna dörrkonstruktioner som uppfyller alla normer och särskilda krav. Kvalité och omfattande service är nyckelord för oss. Från vår stora nybyggda fabriks och lagerlokal i Osby producerar vi och distribuerar dörrar med funktioner och förpackat enligt kundens önskemål och instruktioner.

KeyFiguresCard.indicators.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.notSatisfactory33,8 %(2021: CompanyPage.companyKeyFigures.weak 59,5 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.notSatisfactory−7,7 %(2021: CompanyPage.companyKeyFigures.notSatisfactory −1,5 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.good33,8 %(2021: CompanyPage.companyKeyFigures.good 29,3 %)

KeyFiguresCard.keyFigures.title

2022-122021-122020-122019-122018-12
AccountingFigures.figures.SE.TR

−7,7

−1,5

1,1

−2,1

1,6

AccountingFigures.figures.SE.RG

33,8

59,5

55,9

70,8

68,1

AccountingFigures.figures.SE.EKA

33,8

29,3

27,6

24

26,3

AccountingFigures.figures.SE.GG

1,9

2,4

2,6

3,2

2,8

AccountingFigures.figures.SE.avk_eget_kapital

−50,1

−14,4

3,9

−23,7

9,1

AccountingFigures.figures.SE.avk_totalt_kapital

−10,9

−2,1

1,6

−3,2

2,2

AccountingFigures.figures.SE.ANT

38

44

54

62

57

Profile-7004331

ExternalLinks.title

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title