Atlas Copco AB

Org. nr. 556014-2720

Media

Sök efter "Atlas Copco AB"

Alla länkar är till externa källor

Ser extrautdelning i verkstadsjätten

Aktiespararna - News and press releases 15.11.2017 01:55:47 Nyhet
En extrautdelning på 20 kronor per aktie i Atlas Copco, motsvarande en kapitalutskiftning på 24,6 miljarder kronor, tycks allt mer sannolik.

ATLAS COPCO

Avanza - placera.nu news - Telegram 15.11.2017 01:40:39 Nyhet
EXTRAUTDELNING 20 KR/AKTIE SANNOLIK - BARCLAYS (Direkt)

Barclays: Atlas gör extrautdelning

Avanza - placera.nu news 15.11.2017 01:38:03 Nyhet
En extrautdelning på 20 kronor per aktie i Atlas Copco, motsvarande en kapitalutskiftning på 24,6 miljarder kronor, tycks allt mer sannolik.

Barclays spår rejäl extrautdelning från Atlas Copco

Privata Affärer - RSS 15.11.2017 11:29:39 Nyhet
En extrautdelning på 20 kronor per aktie i Atlas Copco, motsvarande en kapitalutskiftning på 24,6 miljarder kronor, tycks allt mer sannolik. Det bedömer Barclays efter verkstadskoncernens kapitalmarkn...

Barclays spår rejäl extrautdelning från Atlas Copco

Privata Affärer - Front page 15.11.2017 11:18:04 Nyhet
AktieEn extrautdelning på 20 kronor per aktie i Atlas Copco, motsvarande en kapitalutskiftning på 24,6 miljarder kronor, tycks allt mer sannolik. Det bedömer Barclays efter verkstadskoncernens kapital...

BÖRSEN

Avanza - placera.nu news - Telegram 14.11.2017 11:08:00 Nyhet
LITET MINUS MED RÅVARUAKTIER I BOTTEN, OMXS30 -0,1% (Direkt)

di.se - Telegramsida

Dagens Industri - Pressreleaser 14.11.2017 07:10:44 Nyhet
- Catella (kl 7.00), Actic (kl 7.45), Hansa Medical (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Ratos (ändrat datum ) (kl 8.00), Africa Oil (efter kl 22), Etrion (före börsöppning)

di.se - Telegramsida

Dagens Industri - Pressreleaser 14.11.2017 07:10:28 Nyhet
BÖRSEN: OREGELBUNDET, SWEDBANK I BANKBOTTEN, OMXS30 -0,3%

di.se - Telegramsida

Dagens Industri - Pressreleaser 14.11.2017 07:10:27 Nyhet
ATLAS COPCO: SPÅR FORTSATT HÖG FÖRVÄRVSAKTIVITET - VD

di.se - Telegramsida

Dagens Industri - Pressreleaser 14.11.2017 07:10:25 Nyhet
BÖRSEN: LITET MINUS MED RÅVARUAKTIER I BOTTEN, OMXS30 -0,1%

Nästa sida