Gelba Management AB

Org.nr 556343-6848
Villag. 13 A, 114 32 Stockholm

Gelba är ett familjeägt bolag vars verksamhet främst är inriktad på förädlings- och expansionsfastigheter samt projekt.

Media

Sök efter "Gelba Management AB"

Alla länkar är till externa källor

Moment Group kallar till extra bolagsstämma den 29 januari 2021

CisionWire - SE - Nyheter 19.12.2020 12:51:49 Nyhet
Aktieägarna i Moment Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 januari 2021. Den extra bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Rätt att delta på bolagsst...

Moment Group säkrar fortsatt drift genom att tillföra rörelsekapital och lösa bolagets långsiktiga f...

CisionWire - SE - Nyheter 27.11.2020 10:10:28 Nyhet
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYD...

Moment Group säkrar fortsatt drift genom att tillföra rörelsekapital och lösa bolagets långsiktiga f...

CisionWire - SE - Nyheter 27.11.2020 10:10:28 Nyhet
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYD...