Grant Thornton Sweden AB

Org.nr 556356-9382
Kungsgatan 57, 111 22 Stockholm

Media

Sök efter "Grant Thornton Sweden AB"

Alla länkar är till externa källor

Kommuniké från årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 07.10.2022 04:00:12 Nyhet
VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 6 oktober årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i VibroSense dynamics AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 02.09.2022 08:53:05 Nyhet
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 6 oktober 2022 kl. 16.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrerin...

Kommuniké från extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 06.07.2022 08:03:58 Nyhet
Idag, den 5 juli 2022, avhöll VibroSense Dynamics AB (publ) extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades följande beslut. Byte av revisor Stämman beslutade att entlediga revisionsbolaget MOORE Mal...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 JUNI 2022 I ACUVI AB

CisionWire - SE - Nyheter 15.06.2022 05:56:27 Nyhet
Årsstämman i Acuvi AB, org. nr 556539-6396, ("Bolaget"), ägde rum onsdagen den 15 juni 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat, följande: Fast...

RÄTTELSE: Kommuniké från årsstämma

CisionWire - SE - Nyheter 15.06.2022 05:15:42 Nyhet
Tidigare pressmeddelande publicerades av misstag med MAR-etikett. Ingen information i kommunikén var av sådant slag att det berör MAR. Pressmeddelande 2022-06-14 Idag, den 14 juni 2022, hölls årsstämm...

Kommuniké från årsstämma

CisionWire - SE - Nyheter 14.06.2022 04:33:05 Nyhet
Pressmeddelande 2022-06-14 Idag, den 14 juni 2022, hölls årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Årsstämman genomfördes genom poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstå...

Kommuniké från årsstämma i Green Landscaping Group AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 19.05.2022 01:08:12 Nyhet
Vid årsstämma i Green Landscaping Group AB (publ) idag den 19 maj 2022 beslutades följande:

Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics den 19 maj 2022

CisionWire - SE - Nyheter 19.05.2022 01:07:26 Nyhet
Årsstämman i ChromoGenics AB hölls idag den 19 maj 2022. Vid årsstämman fattades huvudsakligen följande beslut Resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkninge...

Kallelse till årsstämma i Acuvi AB

CisionWire - SE - Nyheter 17.05.2022 04:04:38 Nyhet
Aktieägarna i Acuvi AB, 556539-6396 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2022 kl. 14.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering börjar ...

Kommuniké från årsstämma i Hedera Group AB (publ) den 13 maj 2022

CisionWire - SE - Nyheter 13.05.2022 01:55:51 Nyhet
Årsstämma i Hedera Group AB (publ) (“Bolaget”) ägde rum idag den 13 maj 2022 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Vasagatan 15-17, 111 20, Stockholm. Med stöd av bolagsordningen har aktieägare även kunnat...