Grant Thornton Sweden AB

Org.nr 556356-9382
Kungsgatan 57, 111 22 Stockholm

Media

Sök efter "Grant Thornton Sweden AB"

Alla länkar är till externa källor

Kommuniké från årsstämma i Devyser Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2022

CisionWire - SE - Nyheter 11.05.2022 07:35:18 Nyhet
Årsstämma hölls i Devyser Diagnostics AB (publ) (”Devyser” eller ”Bolaget”) under onsdagen den 11 maj 2022. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstä...

Kommuniké från årsstämman i Oneflow

CisionWire - SE - Nyheter 06.05.2022 03:39:28 Nyhet
Press release 6 May 2022 Årsstämman 2022 i Oneflow AB ("Oneflow" eller "Bolaget") hölls idag den 6 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balan...

Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 05.05.2022 09:55:32 Nyhet
Vid Instalcos årsstämma i dag den 5 maj 2022 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 0,65 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter förutom Olof Ehrlén som inte var tillgänglig för omval...

Beslut vid årsstämma i LEAX Group AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 05.05.2022 09:55:25 Nyhet
Vid årsstämman i LEAX Group AB (publ) som hölls i dag den 5 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021, och beslutades, bland annat, om omval av samtliga styrelseledam...

Report from the Annual General Meeting of Upsales Technology AB (publ) on 4 May 2022

CisionWire - SE - Nyheter 04.05.2022 09:51:38 Nyhet
The annual general meeting of shareholders of Upsales Technology was held today on 4 May 2022. The annual general meeting adopted, inter alia, the following resolutions. Balance sheets and income stat...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALPCOT HOLDING AB (PUBL)

CisionWire - SE - Nyheter 27.04.2022 09:13:43 Nyhet
Aktieägarna i Alpcot Holding AB (publ), org.nr 559321-7234 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 10.00 på Ingenjörsvetenskapsakademiens Konferenscenter, Grev Turegatan...

Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2022

CisionWire - SE - Nyheter 27.04.2022 09:13:19 Nyhet
Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 27 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet m...

Kommuniké från årsstämma i Thunderful Group AB den 27 april 2022

Ekonominyheter.se - Front Page 27.04.2022 07:35:38 Nyhet
Thunderful Group AB har hållit årsstämma den 27 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet m...

Stämmokommuniké från årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 26.04.2022 06:27:06 Nyhet
Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) den 26 april 2022 antog stämman styrelsens samtliga förslag. Beslut om röstlängden Stämman beslutade att godkänna röstlängden. Fastställande a...

Poolia AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2022

CisionWire - SE - Nyheter 26.04.2022 06:26:22 Nyhet
Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut: Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,00 kronor per aktie, till ett totalt...