Incert

Org.nr 556475-4033
Ringv. 100, 118 60 Stockholm

Installations Certifiering i Stockholm AB bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen samt bilbranschen. Certifieringsverksamheten sker både under ackreditering och utan ackreditering. INCERT är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Vårt ackrediteringsnummer är 1343. Verksamheten ska bedrivas så att examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt, säkert och korrekt sätt, samt att alla personer och företag som ansöker om certifikat ska ha tillgång till INCERTs tjänster på lika villkor. Visa mer Visa mindre

Media

Hittar inga nyheter