KFS AnläggningsKonstruktörer AB

Org.nr 556423-4218
Industriv. 5, 171 48 Solna
Bransch: Ingenjörer - Byggnadsteknik, samhällsplanering

KFS erbjuder konsulttjänster inom främst hamnar och kajer, vattenkraftverk, dammar, fiskvägar, broar, VA-anläggningar och andra typer av tunga anläggningar. Vi har ofta förmånen att i samverkan med våra beställare delta i projekt från planeringsstadium till färdigställande av anläggningen. Detta har inneburit att vi har god erfarenhet av att driva projekt inom flertal olika skeden och verksamhetsområden. Visa mer Visa mindre

Media

Hittar inga nyheter