Reka Kabel AB

Org.nr 556637-5068
Järnvägsg. 36, 131 54 Nacka

Reka Kabel har under mer än ett halvt århundrade tillhört de främsta inom den nordiska kabelindustrin och levererar högkvalitativa kabellösningar för industrins, byggbranschens, eldistributionens och telenätens behov. om ett resultat av våra moderna produktionsmetoder och produktionsteknik skapas mellan- och högspänningskablar, signalkablar, installationsledningar och kraftkablar. Vi verkar internationellt och våra huvudmarknadsområden vid sidan av hemlandet är de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Vi har dotterbolag i Sverige, Norge, Ryssland, Estland och Danmark.

Media

Hittar inga nyheter