Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet

Org.nr 202100-4771
Gustaf Anders Gata 13, 653 40 Karlstad

Media

Sök efter "Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet"

Alla länkar är till externa källor

Damberg behöver inse att det brådskar

Eskilstuna-Kuriren - Forside 15.01.2020 10:55:10 Nyhet
Ledare Beslut och pengar, nu tack. Kraven hörs allt högre och mer frustrerat från de som vill komma vidare med totalförsvarsplaneringen. På Folk och Försvars rikskonferens höjs tonen mot regeringen in...

Damberg behöver inse att det brådskar

Södermanlands Nyheter - Första sidan 15.01.2020 06:07:05 Nyhet
På Folk och Försvars rikskonferens höjs tonen mot regeringen inför vårändringsbudgeten.

Mönstring och prövning till grundutbildningsomgång 2019/20

Rrekryterings Myndigheten - Styrning och resultat 20.11.2019 01:05:34 Nyhet
Datum 2019-11-01 Vår beteckning Dnr 2019/813 Mönstring och prövning till grundutbildningsomgång 2019/20 Ett uppdrag i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets regleringsbrev 2019 Rekryteringsmyndigheten...

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar till regeringen underlag för den försvarspolitiska prop...

Rrekryterings Myndigheten - Press 14.11.2019 08:37:11 Nyhet
I underlaget har Totalförsvarets rekryteringsmyndighet gjort bedömningar av Försvarsberedningens förslag rörande civilplikt, ökande prövningsvolymer och utflyttad mönstring, vilka är de områden i Förs...

Underlag till försvarspolitisk proposition

Rrekryterings Myndigheten - Homepage 14.11.2019 08:37:07 Nyhet
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar till regeringen underlag för den försvarspolitiska propositionen för perioden 2021-2025.

Analys av olika volymökningars påverkan på resursbehovet

Rrekryterings Myndigheten - Styrning och resultat 25.10.2019 04:24:59 Nyhet
Analys av olika volymökningars påverkan på resursbehovet

2016

Rrekryterings Myndigheten - Styrning och resultat 25.10.2019 04:24:58 Nyhet
40 sidor INNEHÅLLSFÖRTECKNING REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2016 |

Officersyrket lockar allt fler

Bohusläningen - nyheter-sverige 28.08.2019 03:54:23 Nyhet
På ett år har antalet studenter på officersprogrammet ökat med 43 procent, meddelar. 192 studenter har nu inlett den treåriga utbildningen, varav 63 kommer direkt från den militära grundutbildningen j...

Officersyrket lockar allt fler

Norrländska Socialdemokraten - In/Utrikes 28.08.2019 03:29:28 Nyhet
Utbildning På ett år har antalet studenter på officersprogrammet ökat med 43 procent, meddelar Försvarshögskolan. 192 studenter har nu inlett den treåriga utbildningen, varav 63 kommer direkt från den...

Officersyrket lockar allt fler

Göteborgs Posten - Nyheter 27.08.2019 09:33:52 Nyhet
På ett år har antalet studenter på officersprogrammet ökat med 43 procent, meddelar. 192 studenter har nu inlett den treåriga utbildningen, varav 63 kommer direkt från den militära grundutbildningen j...