Vattenfall Eldistribution AB

Org.nr 556417-0800
Evenemangsgatan 13, 169 79 Solna

Media

Sök efter "Vattenfall Eldistribution AB"

Alla länkar är till externa källor

Insändare: Använd elnätstariffer rätt!

Dalarnas Tidningar - Frontpage 01.09.2020 07:06:17 Nyhet
Vi ser i tidningen annonser från VB Energi om kommande flygbesiktning av VB Elnäts kraftledningar. I annonsen visas bild på en franskregistrerad helikopter, ”F-GMBA”. Varför används fransk helikopter...

Insändare: Använd elnätstariffer rätt!

DalaDemokraten - Insändare 25.08.2020 12:18:11 Nyhet
Vi ser i tidningen annonser från VB Energi om kommande flygbesiktning av VB Elnäts kraftledningar. I annonsen visas bild på en franskregistrerad helikopter, "F-GMBA". Varför används fransk helikopter...

Linxon vinner kontrakt på ny regionnätsstation till Barkarby

CisionWire - SE - Nyheter 10.07.2020 11:04:30 Nyhet
VÄSTERÅS: Juli, 2020 Linxon har tagit hem en order till Vattenfall Eldistribution AB på en komplett 130 kV/10 kV station till Barkarby i Stockholm. Stationen behövs för att säkra den elektriska infras...

Fick vänta ett halvår på elavläsning

Tidningen Elinstalatören   25.06.2020 11:19:25 Nyhet
Under nästan sex månader efter solcellsinstallationen stod elavläsningen på noll. Sedan kom en saftig faktura från Vattenfall. ”Man blir ju besviken att inte systemet fungerar och att ett stort föret...

”Trängselskatt” i näten ska frigöra effekt

Elinstallatören - Home 01.06.2020 08:17:34 Nyhet
Ett sätt att minska elnätens kapacitetsbrist är att införa så kallade effekttariffer, en trängselskatt i näten. Bara i Vattenfalls anläggningar skulle det kunna frigöra 870 megawatt, enligt en uppskat...

Marknad för eleffekt testas i Stockholm

Fastighetstidningen - Front Page 28.05.2020 07:38:50 Nyhet
Som ett sätt tackla hotet om elbrist i Stockholm ska de stora energibolagen lansera en flexibel eleffektmarknad. Det ger möjlighet för stora elförbrukare att mot ersättning tillfälligt sänka sin elför...

Confidence levererar kamerasystem till Vattenfall Eldistribution

Cision Wire RSS - All Information 19.05.2020 09:06:24 Nyhet
Confidence och Vattenfall Eldistribution tecknar avtal om leverans av CCTV kamerasystem. Avtalet avser uppgradering för totalt nio anläggningar. Leveransen omfattar hård- och mjukvara inklusive servra...

Vattenfall om avslagna dispensansökan: ”Naturligtvis hoppats på positivt besked”

SVT - Homepage 15.05.2020 08:41:33 Nyhet
Länsstyrelsen i Gävleborg avslår Vattenfalls dispensansökan om att bygga en transformatorstation på Gävles dricksvattentäkt.

”Elnätet är föråldrat och lider av kapacitetsbrist”

Elinstallatören - Home 22.04.2020 04:17:49 Nyhet
Ett flexibelt elnät utan avbrott är målet för att matcha ett elektrifierat samhälle. Saira Alladin vet vad som behöver göras. Vi har mött drifts- och underhållschefen på Vattenfall eldistribution som ...

INSÄNDARE: Infrastruktur i förfall

Dalarnas Tidningar - Frontpage 04.04.2020 02:43:26 Nyhet
Avregleringen av elmarknaden kom 1996 och med den lägre elpriser. Jag kunde då se hur styrelse i Vattenfall Vattenkraft gjorde tvärstopp i reinvesteringar och nästan allt underhåll. Många bolag i bran...