Befattningar

- Visar 14 av totalt 237
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ledamot Revisor Claes Grundström AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot BDO Syd AB 50 42 281' SEK (2018)
15,8% Mycket bra (2018)
Ledamot BDO Syd Intressenter AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant Ripa Revisions AB 1 30' SEK (2018)
50% Mycket bra (2018)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor CEBEX Keramikexperterna Aktiebolag 6 23 999' SEK (2018)
8,4% Tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor Poseidon Travel AB 3 16 251' SEK (2018)
-10,6% Inte tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor Jaeger-Nordic AB 2 93 802' SEK (2018)
4,5% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor Råå S AB 31 52 571' SEK (2018)
-13% Inte tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor Burger Söhne Sweden AB 11 16 031' SEK (2018)
-93,3% Inte tillfredsst. (2018)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Sejrbo & Son Aktiebolag 8 16 013' SEK (2018)
4% Svag (2018)
Revisorssuppleant Aktiebolaget Humlemölla Kvarn 4 15 834' SEK (2018)
1,4% Svag (2018)
Revisorssuppleant Åsbo Skogsentreprenad Aktiebolag 4 6 606' SEK (2018)
-2,1% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant Perstorps Bleck- & Plåtslageri Aktiebolag 11 20 822' SEK (2019)
6,3% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant ABC Euro Soft AB 5 6 014' SEK (2019)
9,9% Tillfredsst. (2019)
Styrelse
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 50
Omsättning: 42 281' SEK (2018)
Vinstmarginal: 15,8% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant
Anställda: 1
Omsättning: 30' SEK (2018)
Vinstmarginal: 50% Mycket bra (2018)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 6
Omsättning: 23 999' SEK (2018)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 3
Omsättning: 16 251' SEK (2018)
Vinstmarginal: -10,6% Inte tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 93 802' SEK (2018)
Vinstmarginal: 4,5% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 31
Omsättning: 52 571' SEK (2018)
Vinstmarginal: -13% Inte tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 11
Omsättning: 16 031' SEK (2018)
Vinstmarginal: -93,3% Inte tillfredsst. (2018)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 8
Omsättning: 16 013' SEK (2018)
Vinstmarginal: 4% Svag (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 15 834' SEK (2018)
Vinstmarginal: 1,4% Svag (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 6 606' SEK (2018)
Vinstmarginal: -2,1% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 11
Omsättning: 20 822' SEK (2019)
Vinstmarginal: 6,3% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 5
Omsättning: 6 014' SEK (2019)
Vinstmarginal: 9,9% Tillfredsst. (2019)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 421 totalt

Claes Lennart Grundström