Befattningar

- Visar 14 av totalt 234
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ledamot Revisor Claes Grundström AB 0 39' SEK (2019)
135,9% Mycket bra (2019)
Ledamot BDO Syd AB 61 51 148' SEK (2019)
5,9% Svag (2019)
Ledamot BDO Syd Intressenter AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant Ripa Revisions AB 1 220' SEK (2019)
87,3% Mycket bra (2019)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor CEBEX Keramikexperterna Aktiebolag 6 23 999' SEK (2018)
8,4% Tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor Poseidon Travel AB 1 10 591' SEK (2019)
-2,8% Inte tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor Jaeger-Nordic AB 2 93 802' SEK (2018)
4,5% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor Kitchenline Sverige AB 1 3 362' SEK (2018)
19,5% Mycket bra (2018)
Huvudansvarig revisor Råå S AB 31 52 571' SEK (2018)
-13% Inte tillfredsst. (2018)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Sejrbo & Son Aktiebolag 8 16 013' SEK (2018)
4% Svag (2018)
Revisorssuppleant Aktiebolaget Humlemölla Kvarn 4 15 834' SEK (2018)
1,4% Svag (2018)
Revisorssuppleant Åsbo Skogsentreprenad Aktiebolag 4 4 531' SEK (2019)
8,2% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant Perstorps Bleck- & Plåtslageri Aktiebolag 11 20 822' SEK (2019)
6,3% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant N.O. LYFTAB Aktiebolag 7 19 047' SEK (2018)
17,4% Mycket bra (2018)
Styrelse
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 39' SEK (2019)
Vinstmarginal: 135,9% Mycket bra (2019)
Ledamot
Anställda: 61
Omsättning: 51 148' SEK (2019)
Vinstmarginal: 5,9% Svag (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant
Anställda: 1
Omsättning: 220' SEK (2019)
Vinstmarginal: 87,3% Mycket bra (2019)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 6
Omsättning: 23 999' SEK (2018)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 10 591' SEK (2019)
Vinstmarginal: -2,8% Inte tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 93 802' SEK (2018)
Vinstmarginal: 4,5% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 3 362' SEK (2018)
Vinstmarginal: 19,5% Mycket bra (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 31
Omsättning: 52 571' SEK (2018)
Vinstmarginal: -13% Inte tillfredsst. (2018)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 8
Omsättning: 16 013' SEK (2018)
Vinstmarginal: 4% Svag (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 15 834' SEK (2018)
Vinstmarginal: 1,4% Svag (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 4 531' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,2% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 11
Omsättning: 20 822' SEK (2019)
Vinstmarginal: 6,3% Tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 7
Omsättning: 19 047' SEK (2018)
Vinstmarginal: 17,4% Mycket bra (2018)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 421 totalt

Claes Lennart Grundström